Zgoda na świadczenie usług

Niniejszym wyrażam wyraźną zgodę na świadczenie usług przez ShiftMe sp. z o.o. i ich wykonanie przed terminem odstąpienia od umowy jak również na rozpoczęcie przez ShiftMe sp. z o.o. spełnienia świadczenia o dostarczenie treści cyfrowych przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
Niniejszym oświadczam, że zostałem przez ShiftMe sp. z o.o. poinformowany o utracie prawa do odstąpienia od umowy i wyrażam na to zgodę.