Jak sprawdzić i edytować oświadczenia Pracownika w Asystencie HR?

dane z zakładki potrzebne są dla dokumentu: Kwestionariusz osobowy

Krok 1: Wejdź w zakładkę: “Moje osoby” w menu po lewej stronie.

Ekran moje osoby w Asystencie HR.

Krok 2: W kolumnie: “Akcje” naciśnij przycisk zębatki, a następnie: ”Edytuj”.

Ekran edycji w Asystencie HR.

Krok 3: Otwórz zakładkę: “Oświadczenia” w szczegółach pracownika.

Ekran oświadczenia w Asystencie HR.

Krok 4: W kolumnie: “Akcje” naciśnij przycisk zębatki, a następnie: ”Edytuj”. 

Ekran edycji w Asystencie HR.

Krok 5: W szczegółach oświadczenia, Kierownik może uzupełnić dodatkowe informację o pracowniku takie jak:

  • Imiona i nazwiska oraz daty urodzenia dzieci 
  • Inne dane osobowe 
  • Wykształcenie 
  • Kwalifikacje zawodowe 
  • Przebieg dotychczasowego zatrudnienia 
  • Dodatkowe dane osobowe 
  • Kontakt w razie wypadku
Ekran z dodatkowymi polami w Asystencie HR.

Aby dane ze wzoru zostały wypisane w zmiennych we wzorach dokumentów należy zaznaczyć to pole: “Aktywny”.

Ekran edycji oświadczenia w Asystencie HR.

Udostępnij przez:

Facebook
LinkedIn
WhatsApp