Jak wygenerować kod QR dla pracownika?

Pracodawca może ręcznie wygenerować kod QR dla pracownika, na przykład jeśli pracownik nie ma możliwości pobrania aplikacji ShiftME.

Krok 1: Wejdź w zakładkę: “Moje osoby” w menu po lewej stronie.

Ekran moje osoby w Asystencie HR.

Krok 2: W kolumnie: “Akcje” naciśnij przycisk zębatki, a następnie: ”Kod QR”.

Jak dodać pracownika do aplikacji, jeśli nie masz go w liście osób

Ekran kod QR w Asystencie HR.

Po naciśnięciu przycisku: ”Kod QR” zostanie pobrany plik pdf zawierający imię i nazwisko pracownika oraz Kod QR.

Wygenerować Kod QR można również w szczegółach pracownika, dlatego należy:

Krok 1: Wejdź w zakładkę: “Moje osoby” w menu po lewej stronie.

Ekran moje osoby w Asystencie HR.

Krok 2: W kolumnie: “Akcje” naciśnij przycisk zębatki, a następnie: ”Edytuj”.

Ekran edycji w Asystencie HR.

Krok 3: Naciśnij przycisk: Menu “ ≡ ”, a następnie: ”Kod QR”.

Ekran kodu QR w Asystencie HR.

Udostępnij przez:

Facebook
LinkedIn
WhatsApp